Dział windykacji i wspólnot mieszkaniowych

Windykacja zaległych należności na wszystkich etapach, w tym m.in.:
● wezwanie dłużnika do zapłaty
● windykacja polubowna (zawieranie ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności)
● skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
● przekazanie informacji o zadłużeniu do KRD BIG S.A.
● przeprowadzenie procedury związanej z wypowiedzeniem stosunku prawnego dotyczącego najmu lokalu mieszkalnego

Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, w tym m.in.:
● organizacja i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych
● przygotowanie projektów uchwał oraz wszelkiego rodzaju regulaminów i umów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych
● prowadzenie wykazu właścicieli i ich udziałów w nieruchomości

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20