Sieć ciepłownicza

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. posiada w eksploatacji na terenie miasta i gminy Pakość osiem kotłowni, które zaopatruje w energię cieplną następujące obiekty:

1. Kotłownia olejowo-gazowa przy ul. Jankowskiej 37 w Pakości na osiedlu „Kujawskie”, która wyposażona jest w dwa kotły wodne stalowe firmy VIESSMANN typu „Paromat-Triplex” o mocy Q=975-1120 kW jeden kocioł wodny kondensacyjny ze stali nierdzewnej firmy Viessmann typu „VERTOMAT o mocy Q=895 kW
2. Kotłownia olejowo-gazowa przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości w biurowcu PUG, wyposażona jest w kocioł wodny stalowy firmy Viessmann typu „Paromat–Triplex” o mocy Q=150-170 kW
3. Kotłownia olejowa w Kościelcu w Szkole Podstawowej posiada kocioł wodny firmy Viessmann typu „Paromat-Simplex” o mocy 170kW
4. Kotłownia gazowa przy ul. Inowrocławskiej 12b w budynku zaplecza technicznego PUG, która wyposażona jest w dwa kotły wodne-stalowe „GENS” typu GK o mocy Q=120 kW każdy
5. Lokalna kotłownia gazowa w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości w której zainstalowany jest kocioł grzewczy przepływowy typu Super Exclusive 29 Si o mocy cieplnej 28,8 kW
6. Lokalna kotłownia gazowa w budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Janowskiej 29 w Pakości, która wyposażona jest w kocioł grzewczy przepływowy typu GCO-21-02 o mocy cieplnej 21 kW
7. Lokalna kotłownia gazowa w budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej 12 w Pakości, wyposażona w kocioł grzewczy przepływowy typu GCO-19,8-04/E o mocy cieplnej 19,8 kW
8. Lokalna kotłownia węglowa w budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości, wyposażona w kocioł wodny miałowy firmy Vakomet o mocy 125 kW

Wyżej wymienione obiekty są kotłowniami bezobsługowymi. Tylko kotłownia przy ul. Mieleńskiej 18 wymaga obsługi w sezonie grzewczym. Wszystkie kotłownie są pod stałym dozorem a dodatkowo kotłownie przy ul. Jankowskiej 37, Inowrocławskiej 14 oraz w Kościelcu podlegają obsłudze serwisowej firmy specjalistycznej i są obiektami monitorowanymi.

NUMER KONTAKTOWY


52 351 85 20