Podatek od nieruchomości osób fizycznych. Złóż druk IN-1!Zakup działki, domu czy mieszkania przez osoby fizyczne wymaga złożenia informacji IN-1. Na jej podstawie gmina wylicza podatek od nieruchomości. W tym poradniku znajdziesz najważniejsze informacje na temat formalności związanych ze zgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania przez osobę fizyczną.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych – co musisz wiedzieć?

Podatek od nieruchomość jest jednym z najważniejszych podatków lokalnych. Regulacje dotyczące terminów płatności tej daniny, sposobu jej wyliczenia, zwolnień z opodatkowania itp. znajdują się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo każde miasto bądź gmina mają prawo w pewnym zakresie do własnych ustaleń. Dotyczy to m.in. stawek podatku i obowiązujących zwolnień.

Jako osoba fizyczna, musisz zapłacić podatek od:

  • Gruntów
  • Budynków lub ich części (np. mieszkań, lokali użytkowych)
  • Budowli (dotyczy wyłącznie budowli użytkowanych na cele działalności gospodarczej)

Co ważne, podatnikiem jest nie tylko właściciel nieruchomości, ale też użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny oraz posiadacz nieruchomości stanowiącej własność publiczną.

Druk IN-1, podstawowy dokument zgłoszeniowy

Aby zgłosić nieruchomość do opodatkowania, w ciągu 14 dni od jej nabycia, podpisania umowy o użytkowanie wieczyste itp., złóż w urzędzie gminy druk IN-1. Pełna nazwa tego dokumentu to „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”. Obowiązują do niej trzy załączniki:

  • ZIN-1 Dane nieruchomości opodatkowanych
  • ZIN-2 Dane nieruchomości zwolnionych z opodatkowania
  • ZIN-3 Dane współwłaścicieli

Oczywiście nie musisz dołączać ich wszystkich. Wypełnij wyłącznie te, które dotyczą Twojej sprawy.

Ważne! Załącznik ZIN-3 wypełnij tylko wtedy, gdy współwłaścicielem działki lub obiektu budowlanego jest inna osoba fizyczna (np. małżonek). Jeśli masz nieruchomość we współwłasności z osobą prawną, musisz złożyć deklarację DN-1 obowiązującą co do zasady dla osób prawnych. W takiej sytuacji osoba fizyczna płaci podatek i dopełnia formalności na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Zapłać podatek od nieruchomości

Na podstawie danych z druku IN-1 organ podatkowy wyliczy podatek od nieruchomości do zapłaty na dany rok. W dostarczonej drogą listowną decyzji znajdziesz nie tylko wartość podatku, ale też kwoty i terminy płatności rat.

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli jednak wymiar daniny nie przekracza 100 zł, należy ją uiścić jednorazowo w terminie pierwszej raty.

W decyzji z urzędu gminy znajdziesz numer rachunku do wpłaty podatku. Większość organów podatkowych umożliwia też osobom fizycznym możliwość zapłaty gotówką. Najczęściej można to zrobić w kasie urzędu lub u uprawnionego inkasenta. Takim inkasentem często bywa np. sołtys wsi, w której leży nieruchomość.

Podatek od nieruchomości w kolejnych latach

Druk IN-1 złóż tylko raz. Jeśli nie zaistnieją okoliczności powodujące zmianę wysokości podatku (np. przeznaczenie dotąd prywatnego mieszkania na lokal firmowy), nie ponawiasz zgłoszenia. Na początku każdego roku urząd miasta lub gminy wyda nową decyzję o wymiarze podatku, zgodną z aktualnymi stawkami.